Prijava za LIX OPEN 2017 tel. 0641184600

N Kolektivna PRIJAVA pravnog lica sms

KOLEKTIVNA PRIJAVA PRAVNOG LICA

 

Naziv manifestacije  “LIX OPEN 2017” KUP  U MOTORICI ZA DECU I MLADE SA AUTIZMOM I TEŠKOĆAMA
Pokrovitelj GRAD BEOGRAD
Podrška Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine – ”Zvečanska”

Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom

Srpski savez za razvoj motorike kod dece, posebno sa autizmom i teškoćama

Direktor manifestacije Ljiljana Stanojević
Mesto  održavanja Stadion fudbalskog kluba Rakovica, ul. Viševačka broj 2, Beograd, Srbija
Termin  održavanja 09. septembar  2017. god.  – 10:30 h
Rok prijave 15.07.2017
Dres-majica, pehari, medalje diplome, nagrade

 

Svaki učesnik dobija dres-majicu i diplomu,

Veliki prelazni pehar za najuspešniji tim,

Pehar za najmlađeg učesnika i druge nagrade

Naziv  PRAVNOG LICA

(koje prijavljuje učesnike)

 
Kontakt osoba i telefon  
Mesto sedišta, opština  
Adresa  
Telefon  
E-mail  
Ukupan broj učesnika  
Ukupan broj po uzrastu

D      (deca do 12. god.)

M     (mladi od 13-20 god.) MM  (mladi preko 20 god.)

I       ( inkluzija do 10%

zdrave dece i godine )

 

Ukupan broj (D):          _______________

Ukupan broj (M):         _______________

Ukupan broj (MM):     _______________

Ukupan broj ( I ):         _______________

Ukupan broj učesnika prema uzrastu i vrsta teškoće:

D        (deca do 12 god.)

M       (mladi 13-20 god.)

MM   (mladi preko 20 god.)

Autizam                                              Slepa osoba

Daunov sindrom                                 Problemi sa govorom

Mentalna retardacija                           Problemi sa sluhom

Pervazivni razvojni poremećaj           Hiperaktivnost

Usporen psihomotorni razvoj             Telesni invaliditet

Drugo__________________________________________

Veličina majice, dresa za tim

 

Ukupan broj majica, dresova za svaku veličinu:

 DECA     6, 8, 10, 12, 14         MLADI      S      L   XL    XXL

 

Veličina majice,dresa
Ukupan broj majica, dres
Veličina dresa za tim lidera
Potpis i pečat zakonskog zastupnika pravnog lica

Olimpska 16, Beograd, tel. 063 239694, žiro račun br. 205-28616-85, PIB 102150180

e-mail: lix.deca.@gmail.com, www.autizam-teskoce.org.rs

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

1. Zdrava predškolska i školska deca uzrasta do  8 godina

2. Deca i mladi sa teškoćama uzrasta od 3-33 godine, posebno oni sa najnižim sposobnostima

Autizam,                                                                                                  telesni invaliditet
Daunov sindrom,                                                                                   mentalna retardacija
Problemi sa govorom,                                                                           problemi sa sluhom ( gluvi, nagluvi i drugi problemi )
Pervazivni razvojni poremećaj,                                                            slepa i slabovida  osoba,
Dijabetes,                                                                                                 hiperaktivnost

3. Mogu se prijaviti roditelji dece pojedinačno

4. Mogu svoje članove prijaviti kolektivno, pravna lica ( škole, vrtići, udruženja, dnevni boravci, sportski klubovi itd)  popunjavanjem pojedinačnih prijava za svakog učesnika i jedne kolektivne prijave

–   Prijava pojedinačnih učesnika od strane pravnih lica

–   Kolektivna prijava  pravnih lica      OVDE

 

 

TOP