KO SE MOŽE PRIJAVITI:

1. Zdrava predškolska i školska deca uzrasta do 8 godina

2. Deca i mladi sa teškoćama uzrasta od 3-33 godine, posebno oni sa najnižim sposobnostima

Autizam, telesni invaliditet
Daunov sindrom, mentalna retardacija
Problemi sa govorom, problemi sa sluhom ( gluvi, nagluvi i drugi problemi )
Pervazivni razvojni poremećaj, slepa i slabovida osoba,
Dijabetes, hiperaktivnost

3. Mogu se prijaviti roditelji dece pojedinačno OVDE

4. Mogu svoje članove prijaviti kolektivno, pravna lica ( škole, vrtići, udruženja, dnevni boravci, sportski klubovi itd) popunjavanjem pojedinačnih prijava za svakog učesnika i jedne kolektivne prijave

– Pojedinačna prijava OVDE

– Kolektivna prijava OVDE
Kontakt

Sportsko udruženje LIX-LIX OPEN
Olimpska 16, 11222 Beograd,
PIB 102150180

Direktor Ljiljana Stanojević

Telefon 064 118 46 00

www.autizam-teskoce.org.rs
lix.deca@gmail.com

TOP